Wat zijn de symptomen van autisme bij vrouwen?

autismespectrumstoornis bij vrouwen

In principe komen de symptomen van autismespectrumstoornis bij vrouwen en mannen redelijk overeen, ze overlappen elkaar grotendeels om het zo maar te zeggen. Maar er zijn ook een aantal belangrijke verschillen. In deze blog lees je meer over de specifieke kenmerken van autismespectrumstoornis bij vrouwen.

autismespectrumstoornis bij vrouwen

Camoufleren

Zowel mannen als vrouwen hebben de neiging om symptomen te camoufleren. Vrouwen met ASS lijken dit echter meer te doen dan mannen. Vooral op sociaal vlak kunnen vrouwen zich beter aanpassen. Dit geldt voornamelijk, maar niet alleen, voor vrouwen aan de hoog-functionerende kant van het spectrum. Voorbeelden van symptomen camoufleren zijn: expres oogcontact maken, grapjes of verhalen van te voren voorbereiden en de gezichtsuitdrukkingen of stem van anderen imiteren. Ook kunnen vrouwen met ASS waarschijnlijk sociaal gedrag beter “af kijken” van televisie of films.

Hyper fixatie

Een veelvoorkomend symptoom bij ASS is het hebben van hele specifieke en fanatieke interesses. Dit komt voor bij zowel mannen als vrouwen. Terwijl jongens en mannen eerder gefixeerd raken op bijvoorbeeld voorwerpen of dingen, hebben vrouwen en meisjes meer uiteenlopende fascinaties. Ook zijn deze vaker sociaal geaccepteerd zoals bijvoorbeeld een obsessie met prinsessen of glitter. Op latere leeftijd blijken vrouwen met ASS ook minder opvallende fixaties te hebben dan mannen; zoals bijvoorbeeld make-up of hun carrière. Dit symptoom van hyper fixatie komt dus bij beide geslachten voor maar bij vrouwen valt dit vaak minder snel op als daadwerkelijk symptoom.

Stimming

Zelfstimulerend gedrag komt veel voor bij mensen met ASS. “Stimming”, de Engelse afkorting hiervoor, is meestal een uiting van stress of over- en onderprikkeling en werkt zelfregulerend. Dit wordt waarschijnlijk ingezet als een manier om zichzelf af te sluiten van de omgeving en de aandacht te richten op één zelf-veroorzaakte prikkel. De meest voor de hand liggende vormen van stimming zijn heen en weer schommelen, rondjes draaien, met de handen wapperen of bepaalde woorden herhalen. Vrouwen met ASS vertonen echter dikwijls ander stimming-gedrag zoals pulken aan de huid, plukjes haar om de vinger draaien of heen en weer ijsberen. Dit gedrag komt regelmatig voor, ook bij mensen zonder ASS, en heeft daarom meer kans om over het hoofd te worden gezien als daadwerkelijk symptoom.

Kortom; autismespectrumstoornis heeft soortgelijke symptomen bij zowel mannen als vrouwen maar deze lijken zich toch behoorlijk anders te uiten in vrouwen. Door dit te begrijpen is het makkelijk om symptomen van ASS bij beide geslachten te herkennen.