Wat is EMDR?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een belangrijke term en EMDR is een soort van therapie. Therapie die bedoeld is voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Zo kan het zijn dat ze betrokken zijn geweest bij een ernstig ongeval, of een geweldsmisdrijf. De meeste mensen zullen dan altijd spreken van een trauma, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Wil jij weten voor wie een EMDR echt is bedoeld? In dit artikel gaan we hier uitgebreid op in, zodat je er alles over te weten komt.

Voor wie is EMDR bedoeld?

Veel mensen weten niet voor wie EMDR nu precies bedoeld is. Zoals eerder vermeld is het een therapie en hier kunnen veel mensen baat bij hebben. Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van een bepaald persoon. Deze mensen verwerken het vaak op eigen kracht, maar bij andere kan het juist zorgen voor psychische klachten. Hierbij gaat het vooral om opdringende herinneringen aan de gebeurtenis. Dit noemen we ook wel een trauma en EMDR is bedoeld om deze mensen te helpen. 

Er is veel onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Dit is nodig bij iedere therapie om te kijken of het ook echt aanslaat. Uit bijna alle resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren en dat is natuurlijk goed nieuws. De meeste mensen kunnen na een paar sessies al vaak hun dagelijks activiteiten oppakken. Zit jij met een trauma en wil je echt geholpen worden door een specialist? Dan is het misschien handig om te kijken op het internet, hierbij moet je zoeken naar een psycholoog. Vaak is het handig om een psycholoog in de omgeving te zoeken. Wil jij weten hoe EMDR precies werkt? Lees het hieronder!

Hoe werkt EMDR?

De therapeut zal altijd vragen om terug te denken aan de gebeurtenis. Dit kan voor veel mensen moeilijk zijn, maar het is wel heel belangrijk. Het is belangrijk voor de therapeut om meer informatie over de beleving te krijgen. Daarna vraagt de therapeut om de gebeurtenis opnieuw op te brengen, maar dan met afleidende dingen. Hierbij gaat hem om sets van 25 oogbewegingen en na iedere set wordt er rust genomen. Deze procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang. Dit kan de cliënt helpen met het verwerken van het trauma en dat is natuurlijk erg fijn.